การลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
Murata SPEAKS - Monthly Webinar Series

ปฎิวัติสู่โรงงานดิจิทัลด้วยอุปกรณ์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนแบบไร้สาย

ปิดการลงทะเบียน
 
ขออภัย งานสัมมนานี้ได้ปิดการลงทะเบียนแล้ว
ขอบคุณที่ให้ความสนใจงานสัมมนาออนไลน์ของเรา
 
กรุณากรอกข้อมูลตามลิงค์ เพื่อให้คุณได้รับการแจ้งข้อมูลสำหรับงานสัมมนาในครั้งต่อไป


ยินดีด้วย คุณได้ลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว